Gaz Taşları – BORIDE

Açıklama

Gaz Taşları – BORIDE

Gaz taşları özellikle kalıp parlatma için
üretilmiştir. Kullanım esnasında kontrol,
tutarlılık ve yüksek kaliteyi temin eder.
İçeriğinde sadece yüksek kalitede aşındırıcı
tanecikler kullanılmıştır. Kullanıcılardan
gelen taleplere uygun olarak yeni
teknolojiler ve teknikler geliştirilmiştir.
Sertlek, kırılma, aşındırma ve ebatlar
ihtiyaçlar doğrultusunda belirtilmiştir.
Her taşın kendisine has özelliği vardır.