Azot Gazlı Kalıp Yaylarının Avantajları

Azot Gazlı Kalıp Yaylarının Avantajları

GAZLI YAYLARIN AVANTAJLARI

Çak sayıda yay ile karşılanabilen kuvvetler daha az sayıda gazlı yaylar ile karşılanabilmektedir.
Yayların serbest halde iken kuvvetleri 0 “sıfır” dır. Bunun için yayları kurmak gerekir. Gazlı yaylarda ise basınçta da
istenen kuvvet sağlanabilir.

Yayların çalışma mesafesi, Boyların % 30 ‘ u civarındadır. Gazlı yayalarda ise daha kısa boylarda, aynı stok ve kuvvet
sağlanabilir.

Yaylar belirli bir çalışma süresi sonunda esnekliklerini kaybederek deforme olur ya da kırılırlar. Deforme olan veya
kırılan yayı değiştirmek gerekir. Ayrıca yay kırılması gibi durumlarda kalıp zarar görebilir.
Gazlı yaylarda bu tür problemler ile karşılaşılmaz, gazlı yaylar tek tek çalıştırılabildiği gibi birkaç tanesi bağlanarak
tek bir yay gibi de çalıştırılabilir.

Grup halinde çalışan gazlı yayların kontrol panosu vasıtası ile basınçları sürekli kontrol
altında tutulabilir.

Bu gönderiyi paylaş