Azot Gazlı Kalıp Yaylarının Çalışma Şartları

Azot Gazlı Kalıp Yaylarının Çalışma Şartları

Azot (Nitrojen-N2) gazı, 150 Bar basınca erişinceye kadar silindir içine doldurulur. Gaz basıncı piston miline etki yapar ve meydana çıkan
kuvvet, piston milini başlangıç kuvvetine eşit oluncaya kadar dışarıya iter. ( DaN cinsinden ölçülen güç, azot gazının piston miline uygulandığı basınçtır.) Piston mili, silindir içerisine itildiğinde haznede bulunan gazı sıkıştırarak ve hacmini azaltarak kuvveti arttırır.

Azot silindirler sıradan mekanik yaylar gibi davranırlar, fakat buna karşılık ön yüklemeye gerek duymazlar. Silindirler, sızdırmaz olarak
tasarlandıklarından,çalışma sırasında, montajda doldurulan özel yağı muhafaza ederler, hareketli kılavuzların özellikleri ve kullanılan
contaların karakteristikleri nedeniyle silindirler haricen yağlanmaksızın her durumda çalışabilirler.

Sistemin uzun süreli çalıştırılmaması halinde, koruyucu olmasın bakımından, contaların sızdırmazlıklarını optimize etmek gayesiyle,
iş başlangıcında, on (10) çalışma devrinin yaptırılması tavsiye edilir. Sistem çalıştırılırken 0.8 – 1.8 m/sn. Piston hızının geçilmemesini
öneririz.

Bu gönderiyi paylaş